WTF!!!!

japanese game show!?

ENG SUB Gaki No Tsukai Wall of Boxes – YouTube.